medical

Chorobę nadciśnieniową rozpoznajemy wówczas, gdy nie potrafimy znaleźć przyczyny stwierdzonego nadciśnienia. Stanowi ona około 50-75% wszystkich przypadków nadciśnienia. Dotyczy równie często mężczyzn i kobiet, a rozwija się przeważnie w młodym wieku (między 20 a 40 r. ż.). Etiopatogeneza. Etiologia choroby jest nieznana. Najprawdopodobniej na jej powstanie składa się obciążenie dziedziczne i niekorzystny wpływ czynników środowiska. U 45-85% chorych z nadciśnieniem można wykazać nadciśnienie również u jednego z rodziców. Czynnik genetyczny wyrażać by się miał zwiększoną wrażliwością ściany naczyniowej na bodźce presyjne. Niekorzystny wpływ środowiska to wiele niesprzyjających sytuacji, obciążających ośrodkowy układ nerwowy, np. wyczerpująca praca, ciągły pośpiech, brak wypoczynku, zagrożenie życia (większa częstość nadciśnienia w czasie wojny). Przypuszcza się, że samo tylko działanie czynników środowiskowych nie powoduje powstania choroby nadciśnieniowej. Rozwija się ona wówczas, gdy zadziałają one na organizm dziedzicznie usposobiony. Choroba nadciśnieniową prowadzi do przerostu lewej komory i powoduje wtórne niedokrwienie mięśnia sercowego, wiodące do powstania zmian zwyrodnieniowych w jego obrębie. Zmiany w sercu są powodem zgonu u około 70% chorych na nadciśnienie w wyniku przewlekłej niewydolności krążenia lub zawału mięśnia sercowego.

Post Navigation